Läänemere reostus

Kevin Jürgen, I MF

Kindlasti on igaüks kordki elus kas kuulnud või üle sõitnud Läänemerest, mida kutsutakse ka Atlandi ookeani sisemereks ning mis on ümber piiratud paljudest Euroopa riikidest. 

Kahjuks peab tõdema, et meile tuntud meri on üks maailma kõige saastatum meri. Loomulikult see ei saanud selliseks muutuda üleöö, vaid võis olla põhjustatud järgmistest teguritest, mis säilivad üsna kaua ja muudavad veekogu keskkonda:

  1. Läänemeri on ühendatud paljude erinevate jõgedega, millest osad on suuresti reostatud  suurte inimpopulatsioonide, tööstuste ning põllumajanduse pärast.
  2. Anorgaaniliste toitainete (nt NH3, NOx, PO4) →põhjustab eutrofeerumist ning hapniku ammendumist veekogude põhja.
  3. Ülepüük → vähendab liigirikkust, tasakaalu kõikumine, ökosüsteemi nõrgenemine.
  4. Plastik → satub kalade toiduahelasse ning meie sööme ka kala, ebavajalikud bakterid.
  5. Erinevate ohtlikke ainete sattumine Läänemerre → reostab keskkonda, vähendab liigirikkust, hävitavad merele iseloomulikke elemente, satuvad tavaliselt inimese toidu sisse (kala toitub nendest ainetest ning meie sööme omakorda kala),
  6. Võõrliigid → tõrjuvad kohale omased liigid välja.
  7. Transport, laevad, sadamad → õli, nafta, bensiin, kahjulikud ained keskkonnale.

Õnneks Euroopa Liit juba aitab kaasa Läänemere taastamisele läbi erinevate projektide, nagu näiteks Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region (Läänemere piirkonna säästva sinise kasvu tegevuskava). Peamisteks ülesanneteks on mere päästmine ning vee puhtamaks tegemine. 

Läänemere heaks saame kõik kaasa aidata, näiteks kasutades rohelisemat energiat ja komposteerides jäätmeid.