Kliima soojenemine

Kevin Jürgen I MF, Eliise Ilves I VÕ

Üks aktuaalsemaid teemasid praegu on kliima soojenemine. Tegime antud teemal küsitluse, sest soovisime teada saada, missugune on Viljandi Gümnaasiumi õpilaste ning töötajate arvamus kliima soojenemisest. Et saada hea ülevaade, sai koostatud kolm järgnevat küsimust:

  1. Kas kliima soojenemine on inimtekkeline või looduslik?
  2. Mida Te teate antud teemast?
  3. Kui oletada, et kliima muutub soojemaks, siis kuidas seda peatada?

Kokku küsitleti 10 inimest, kelle vastuseid saaks kokku võtta järgmiselt:

60% vastas esimesele küsimusele, et kliima soojenemine on inimtekkeline, 20% vastasid aga looduslik ning ülejäänud 20% vastasid mõlemat.

Kliima muutumist põhjustavate teguritena toodi välja heitgaasid, täpsemalt tehased või bensiini/diisli kütusega autod (40%). Teiseks põhjuseks/teguriks pakuti inimesi, kes reostavad ning hävitavad loodust (20%) ning ülejäänud teadsid teemast nii mõndagi, kuid ei olnud aega kõike ette loetleda.

Muutuste peatamiseks pakuti välja, et liikumine peaks olema rohelisem, tuleb kasutada rohekütust või hoopis liikuda jalgsi, rattaga (30%). Lisaks eelnevale, saab ka vähendada prügi hulka ja kilekottide tarbimist (30%). Samuti saab peatada kliima soojenemist võttes kasutusele taastuvenergia allikad (20%). Loomulikult saab ka kehtestada makse, teadlikkust tõsta ja vähem loodust maha võtta. Loodus ise on ka võimeline temperatuuri reguleerima.

Meie koolis on erinevaid arvamusi antud teemast, kuid peamiselt jääb kõlama üks vastus: kliima soojenemine on inimtekkeline heitgaaside pärast. Kui me soovime oma planeeti päästa, siis tuleks võtta kasutusele taastuvenergia allikad. Loomulikult on hea, et eksisteerivad erinevad arvamused, mis näitab, et me kõik ei mõtle ühtemoodi ning saame anda erineva panuse kliimamuutuste tagandamiseks.