Sotsiaalsuuna koostööpäev Mustlas

Erik Rebane III SO 

Neljapäev, 6. aprill ei olnud teps mitte tavaline koolipäev. Terve kool sõitis õppesuundade kaupa erinevatesse paikadesse laiali. Sotsiaalsuuna õpilastel oli sihtpunktiks Mustla rahvamaja, õpetajatest viisid üritust läbi Ulvi Võsa ja Raili Toikka-Tamm, kes on ka sotsiaalklasside rühmajuhendajad. Päeva põhiteemaks oli arutleda suuna identiteedi ja eesmärkide üle, samuti ka meeskonnatöö oskuse lihvimine. Kõik kohaletulnud jaotati kohe kaheksaliikmelisteks meeskondadeks ning esimese asjana korraldati rühmatööoskuse ülessoojendamiseks ajalehest ja teibist tornide ehitamise võistlus, kus kõrgeima torni ehitanud võistkond sai ka auhinnaks maiustamist. Tornid olid enamasti üsna ühetaolise konstruktsiooniga, ilmselt andis ideid aknast paistnud mobiilimast. Kuna sotsiaalsuunaga on ikka käinud kaasas ka kogukonnapraktika teema, siis toimus ka sellealane loeng lektorite poolt. Ka Tarvastu gümnaasiumi direktor Karl Kirt, kes on juba enda koolieast saati ühiskondlikult väga aktiivne, sai sõna – peamiselt rääkis ta sellest, miks tasub üldse olla aktiivne noor ja kuidas see edasise juures kasuks tuleb. 

Pärast lõunasööki Mustla kohvikus oli päeva teine pool peamiselt paneeldiskussiooni päralt. Enne seda joonistas aga iga võistkond hiiglaslikule paberilehele oma kuvandi ideaalsest sotsiaalsuuna õpilasest. Paneeldiskussioonis osalesid lisaks iga õppeaasta esindajatele justkui ekspertidena endine Viljandi maavanem ja Viljandi Gümnaasiumi “ristiisa” Kalle Küttis ning direktor Juhan-Mart Salumäe. Jõuti peaaegu ühisele arvamusele, et sotsiaalsuunal võiks olla rohkem praktikat, samuti tekkis küsimus õppeainete programmi muutmise kohta – näiteks toodi välja, et süvendatud ajalooõppe kõrval võiks olla ka rohkemate kursuste jagu ühiskonnaõpetust, psühholoogiat ning riigi- ja õigusteadusega seonduvat. Arutlusele tuli ka sotsiaalsuuna kuvand muude õppesuundade kõrval. Üldine seisukoht jäi paika, et eraldi ei saa otseselt prestiiži juurde tuua, hea imago saavad luua ikkagi tugevad ja huviga asja juures olevad õpilased ise. Diskussioon oli põnev ning läks ka pisut üle planeeritud aja, nii et see jõudis kesta isegi mõned minutid üle planeeritud ürituse lõpu – uuesti Viljandi poole teele asuda sai peale kella kolme pärastlõunal. Lisaks vajalikule arutelule tõi üritus kahtlemata kõigile ka uusi tutvusi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga