Viljandi Gümnaasiumi ja haigla heategevusprojekt ning koostöö

Anete-Marleen Siimon II LR

Seekord võtsin pihtide vahele oma rühmajuhendaja ning meie kooli projekti ja avalike suhete juhi Ene Nobeli. Uurisin tema käest Viljandi gümnaasiumi ja Viljandi haigla vaheliste suhete ning praegu päevakorras oleva heategevusprojekti kohta.

Viljandi gümnaasiumil on olnud juba mitmeid aastaid hea koostöö haiglaga. Haigla oli üks esimesi organisatsioone, kes kooliga juba algusaastatel ühendust võttis. Initsiatiiv tuligi just haigla poolt. Taheti saada kokku, et arutada ühiseid huvisid ning koostööpunkte. Läbirääkimised olid edukad ning juba 2013/2014 sõlmiti esimene koostööleping. Haigla peadirektor käis isiklikult kohal ning tundis koostöö vastu huvi. Peale seda on igal aastal tehtud põhilepingule lisa ning õppeaasta jooksul saadakse peaaegu iga kuu kokku, võõrustatakse üksteist kordamööda ja arutatakse parasjagu olulisi asju. Ene kinnitab, et koostöö sujub hästi, omavaheline klapp on hea ja mõtetega käiakse ühes rütmis. 

Koostööst haiglaga on välja kujunenud osalemisel karjääripäevadel ja valikaine ,,Aken tervisehoidu“. Haigla töötajad on käinud koolis mitmeid loenguid pidamas, toimuvad erinevad juhendamise koostööd ning töövarjupäevadel on gümnaasiumiõpilased haiglas ja alati oodatud. Perekonnaõpetuse raames käiakse haiglas külas ning ämmaemandate loenguid kuulamas. 

Selle õppeaasta septembrikuus, kui saadi taas kokku, uuris haigla, kas kool oleks nõus neid toetama jõulukaartidega. Haiglapoolne soov oli saada umbes 150 jõulukaarti. Idee oli võimalikult personaalselt pidada meeles inimesi, kes peavad veetma pühad haiglas, eriti vajavad meelespidamist hooldushaiglas viibivad patsiendid. Haiglas tunnevad inimesed end üksikuna, eriti pühade ajal, ning seetõttu on väga oluline neid emotsionaalselt toetada. Gümnaasiumi poolelt oldi kohe nõus ilma kooliga laiemalt läbi rääkimata, võis eeldada, et koolis leidub piisavalt inimesi vajaliku koguse kaartide saamiseks. Seejärel kontakteerus Ene õpetaja Monika Mändmaaga, et keegi kunstilise poole pealt seda tegevust eest veaks, juhendaks ja veidi suunaks. Õpetaja Monika oli kohe asjaga päri. 

22. oktoobril toimus õpihuvi laagripäev, kus tehti valmis esimene ports kaarte. Õpihuvi laagripäeva rahatoetus tuli haridus- ja teadusministeeriumilt, kuna laagris toetatakse noorsootöö ja huvitegevusega seotud tegevusi,. Viljandi kunstikooliga arutades otsustati kasutada raha ning seda päeva just nende kaartide valmistamiseks. Seejärel oli ka kunstikool asjasse kaasatud ning Ene rääkis kunstikooli direktori Laineli Parrestiga, kes lubas oma kooli poolt leida juhendajad. Pärast seda teatati asjast rühmajuhendajatele ning suure üllatusena olid paljud rühmad kiiresti nõus heategevusprojektis osalema. 

22. oktoobril valmistasidki esimese aasta õpilased kaarte, õpihuvi laagri raha eest osteti vajalikud materjalid ning õpetaja Monika Mändmaa ja kunstikooli õpetaja Kristi Kangilaski asusid tegevust koordineerima. Kristi Kangilaski on muuseas ka Viljandi linna peakunstnik. Juhendajad utsitasid õpilasi asja tõsiselt võtma ja  panema sinna oma head soovid. Räägiti ka kaartide tähtsusest: kuidas ja millega neid kujundada, veidi ka sümboolikast. Mitmed rühmad kasutasid meeleolu loomiseks jõulumuusikat ja teised proovisid õige atmosfääri loomiseks asetada ennast haiglas viibivate inimeste olukorda. Selleks, et kaardid oleksid võimalikult südantsoojendavad, kirjutati sisse personaalsed soovid ning mõned julgemad lisasid ka oma eesnimed. 

I HK õpilased tegid kunstikooli õpetaja Kaja Milleri juhendamisel täiesti teist liiki jõulukaarte. Kaja tutvustas õpperühmale kunstnik Joan Miro modernistliku kunstistiili. Sealt tulid väga huvitavad ning andekad kunstiteosed ning õpetaja Ene Nobeli sõnul oleks võinud neist teha lausa eraldi kunstinäituse. Haigla peamine kontaktisik Triinu Rõigas oli käinud juba valmisolevaid kaarte üle vaatamas ning oli neist väga vaimustuses olnud, tänades juba ette. Detsembri alguses plaanitakse kaardid haiglale üle anda, et need saaksid õigel ajal patsiente rõõmustada. 

Heategevuseks on ka teisi võimalusi, näiteks on õpetaja Eda Mänd käinud oma õpperühmaga patsientidele laule laulmas ning luuletusi lugemas. Siiani on sellised ettevõtmised jäänud pigem rühmadesisesteks ning selline ülekooliline projekt toimub esimest korda. Kui kellelgi on soovi haiglat kuidagi aidata, siis tuleks oma ideest rääkida Ene Nobeliga, kes aitab ideed vajadusel edasi arendada ning haiglaga kontakteeruda. Haigla on alati olnud koostööaldis ning erinevatele ideedele avatud.

Mõned näited kaartidest ning nende sees olevatest sõnumitest: