Gümnaasiumi gallup – küsitlus paljastab olukorda koolielus

Kevin Jürgen, III MF

Inimesi on väga erinevaid ja mõtteid samamoodi mitmekülgselt. InterNosi toimetus korraldas küsitluse teemadel kool ja poliitika ning uuris nii õpilaste kui ka õpetajate arvamusi gümnaasiumielust, alates koolitoiduga ning lõpetades sinatamise ja teietamisega. 

Küsitlus toimus elektrooniliselt Google Formsi teel ja koosnes mitmest vabatahtlikust küsimusest. Küsimustiku lõpus sai jagada enda mõtteid ja muresid seoses koolieluga. Tänaseks on vastanud kokku 118 osalejat gümnaasiumist. 

Enamik on rahul uue võimalusega valida sööklas kahe koolitoidu variandi vahel. Umbes 20 vastanut tõid rahulolematusteks hoopis toidu kvaliteedi languse, üksluisuse ning magustoidu puudumise prae kõrval. Seejuures 59% vastanutest väidavad, et pärast söömist jääb kõht tühjaks.

Teised kaks tähtsat teemat puudutavad varguseid koolimajas ning parkimisplatsi. Umbkaudu sajal inimesel vastanuist pole midagi varastatud, ent kaksteist on ikka midagi kaotanud: raha, koolitarbeid või hoopiski vaimse tervise. Sõidukite valdkonna juures 20% väidavad, et probleeme on nii parkla väikses suuruses, talvel parkimiskohtade joonte halvas nähtavuses kui ka oskamatuses autot õigesti parkida, mistõttu jääb teistele juhtidele vähem ruumi.

Õppetöö hindamiseks on mitmeid erinevaid viise: arvestuslik ja mitte-arvestuslik, täht, number või punktid. Antud küsitluse vastajad pooldavad rohkem tähtede süsteemi, sest sellega ollakse harjunud. Samuti on aga ka punktisüsteemil head ja halvad küljed, näiteks punktid pole nii üldised kui täht- või numberhinne, kuid hinnete üldvaade jääb segasemaks. Siiski, mõne teise arvates ei peaks hindamist üldse eksisteerima või ei tohiks loovained hindelised olla.

Võib välja tuua, et vastanutest õpiks 20 õpilast pigem teises suunas, kuna teiste õpetajatega aineid tahetakse rohkem ja need tunduvad huvitavamad. Mõne vastaja puhul on valitud suund ka liiga raske. Kui juba õpetajaid mainida, siis ollakse enamasti nendega (väga) rahul, mis selgus küsitluses üle pooltelt vastanutelt. On ka arvamusi, et õpetajad võiksid olla paremad, sest nad saaksid veel edasi arendada oma õpetamisstiile ja -keskkonda ning olla pühendunumad. 90% vastanutest teietavad õpetajaid ja õppejõududest räägitakse perekonnanime kasutades.

“On olemas head õpetajad, kes on meile eeskujudeks ja keda püüame kogu oma elu järgida, ning on halvad õpetajad, keda meile eriti ei meeldi meenutada. Õppida võime aga mõlematelt.” Alois Podhajsky

Lisaks eelmainitule selgus, et kooli ajalehe poolt üles pandud plakatid ja meemid on innustanud umbes 50% koolikogukonnast InterNosi lugema, mis tähendab, et ikkagi ollakse kursis uute teemade ja artiklitega. 

Põhiliselt puhatakse koolimaja mustades helisummutavates toolides (60%), millele järgnevalt lõõgastutakse püramiidi ümbruses, raamatukogu ees ning treppidel garderoobi juures. Sellised paigad tõesti aitavad korraks ajutööle pausi panna – seal saab niisama aega veeta või sõpradega koos olla.

,,Mida me teame, on ainult üks tilk, ja mida me ei tea, on terve ookean.“ – Isaac Newton

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga